CAT / ESP

La Cambra

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona és una entitat associativa sense ànim de lucre. Fundada el 1921 per un grup de propietaris de finques urbanes de les comarques gironines. Actualment té més de 6.000 socis i cinc oficines distribuïdes pel territori: dues a Girona, una a Figueres, una a Olot i una a Sant Feliu de Guíxols.

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona neix amb la voluntat d’estar al servei dels propietaris gironins. Posem a la seva disposició totes les eines que poden necessitar per gestionar-ne les propietats. La Cambra, per fer-ho possible, disposa de diversos departaments especialitzats comandats per professionals altament qualificats. Oferim un servei integral que ens ha convertit en un instrument eficaç i solvent per resoldre tota mena de qüestions vinculades al patrimoni immobiliari.

Les cambres de la propietat urbana estan regulades pels decrets 240/1990 i 330/1990  i estan sotmeses a la tutela administrativa de la Generalitat de Catalunya. Entre les seves funcions a més de les anteriorment dites també podem assenyalar:

Història de la Cambra de la Propietat

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona, que el 2021 compleix cent anys, defensa els interessos dels propietaris davant els diversos estaments de l’administració pública. Tasca que no col·lideix amb el treball per assolir una societat més justa, on tots els ciutadans puguin viure amb igualtat d’oportunitats.

Un decret del Ministeri de Foment de 1907 atorga el caràcter d’”oficials” a les cambres de la propietat urbana, i el 1920 el Reglament general de cambres oficials rubrica la natura de les corporacions oficials com a interlocutors dels propietaris urbans enfront l’Administració.

El 1982, la Generalitat de Catalunya promulga un decret on assumeix les competències en matèria de cambres de la propietat. El decret ens reconeix com a corporacions de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’interlocució amb els poders públics. Un segon decret, aquest de 1990, estableix l’actual marc jurídic de les cambres a Catalunya i ens defineix com a entitats d’afiliació voluntària, orientades a la defensa dels interessos econòmics i corporatius dels socis. Així mateix, ens reconeix la facultat d’actuar com a òrgans de consulta i col·laboració amb la Generalitat en matèria de propietat urbana. La nova regulació fa que les cambres deixem de tenir la consideració de corporacions de dret públic.

Organització

Els dos organismes rectors de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona són l’assemblea i la Junta de Govern. L’assemblea la formen els socis compromissaris. És el màxim organisme de decisió de l’entitat. Les tasques executives i de gestió corresponen a la Junta de Govern. El president ostenta la representació de la Cambra.

La Junta de Govern

La formen vuit membres que es renoven, per a meitats, cada 3 anys. Actualment la composen:

President: Sr. Esteve Hugas i Maurici
Vicepresident: Sr. Martí Casanovas i Lax
Tresorer: Sr. Josep M. Boada i Palomé
Comptador: Sr. Antoni Vázquez i Busquets
Vocal: Sr. Joan Terrades i Batallé
Vocal: Sr. Albert Escubos i Rossell
Vocal: Sra. Carme Hospital i Poch
Vocal: Sr. Josep Pla i Solà Morales
Secretari: Sr. Miquel Costa i Perich

Les nostres oficines

Girona centre
C/ Ciutadans, 12 Girona  C.P. 17001 · Telèfon 972 20 06 16

Girona eixample
C/ Emili Grahit, 37 Girona  C.P. 17002 · Telèfon 972 41 064 13

Alt Empordà (Figueres)
C/ Nou, 105 Figueres  C.P. 17600  · Telèfon 972 50 08 21  

Garrotxa (Olot)
C/ Mulleras, 16 Olot  C.P. 17800  · Telèfon 972 26 83 50  

Baix Empordà (Sant Feliu de Guíxols)
Passeig dels Guíxols, 27 Sant Feliu de Guíxols  C.P. 17220  · Telèfon 972 31 12 84

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
MENU