CAT / ESP

Contractes de lloguer

Propietari

Finca


* no necessari si ja li hem tramitat un contracte de la finca anteriorment


* no necessari si ja li hem tramitat un contracte o ens adjunta document acreditatiu a l'apartat de Documentació


* no necessari si ja li hem tramitat un contracte o ens adjunta document acreditatiu a l'apartat de Documentació

Inventari

FotogràficDetallat per escrit

Llogater(s)

(fins a un màxim de 5)

Avalador No

Avalador No

Avalador No

Avalador No

Avalador No

Contracte


* Recordar: Contracte de vivenda habitual 3 anys

Repercutir despeses de comunitat

No

Repercutir taxa d'escombraries

No

Repercutir contribució IBI

No

Forma de Pagament

En efectiu a l'adreça del propietariTransferència bancària al propietariCàrrec bancari al llogater

IBAN ES34|5678|9012|3456|7890|1234

Vol que li tramitem l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP)?

No

Documentació adicional

Fotocòpia DNI propietari

Fotocòpia DNI llogaters

Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI

Fotocòpia de la cèdula d'habitabilitat

Fotocòpia del certificat efic. energètica

Fotografies per inventari

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
MENU