CAT / ESP

Assegurances de lloguers i comunitats

Li oferim el que necessita per garantir-li la seva tranquil·litat en tot el que fa referència al seu habitatge arrendat. Les nostres assegurances li poden cobrir els riscos d’impagament de rendes, desperfectes en el pis arrendat, despeses per la reclamació judicial.

Vostè pot optar pel model d’assegurança que més li convingui.

 

Impagament de lloguers

Li garanteixen el cobrament de les rendes impagades fins a 11 mensualitats, temps en què es tramita la reclamació judicial del llogater morós.

Defensa jurídica

Cobreixen les despeses d’advocat i procurador (fins a 3.000 €) que comporta la reclamació judicial necessària per recuperar la possessió del seu pis.

Actes vandàlics ocasionats en el seu habitatge

Poden cobrir el risc dels desperfectes que es puguin causar al pis arrendat per fets malintencionats del llogater.

 

 Assegurança de cobrament de rendes de lloguer i assegurança de la llar amb inclusió d'actes vandàlics  Assegurança de cobrament de rendes de lloguer i actes vandàlics  Responsabilitat civil de propietari i llogater i actes vandàlics
Impagament de lloguer 12 mensualitats – 1 mes franquícia 12 mensualitats – 1 mes franquícia NO
Avançament quotes impagades NO NO
Honoraris advocat i procurador 3.000 € 3.000 € NO
Actes vandàlics 6.000 € 3.000 € 3.000 €
Responsabilitat civil propietari i llogater NO
Assegurança de llar NO

 

Assegurances multirisc a la llar

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona disposa d’assegurances per protegir el continent i el contingut d’una propietat. Cobreixen incendis, robatoris, danys ocasionats per l’aigua, trencament de vidres o miralls, de marbres, de plaques de vitroceràmica, danys estètics, substitució de panys per pèrdua de claus i d’altres.

Assegurances d’edificis i comunitats

Les comunitats i els propietaris d’edificis han de disposar d’una assegurança que permeti la reparació i/o reconstrucció en cas de produir-se un sinistre total o parcial de l’immoble. També cal disposar d’una cobertura suplementària de responsabilitat civil pels danys a tercers que tinguin com a origen l’immoble (despreniments a la façana, per exemple).
La Cambra de la Propietat Urbana de Girona disposa de múltiples assegurances amb cobertures complementàries per atendre danys per aigua privatius o comunitaris, els provocats per embussos de canonades, ruptura de vidres, filtracions d’aigua, incendis, danys estètics, furts i d’altres.
Tenim una assegurança per a cada necessitat.

______
*La Cambra de la Propietat Urbana de Girona actua com auxiliar de mediació de Cambrassegur, corredoria d’assegurances. Inscrita al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, corredors de reassegurances i llurs alts càrrecs, regulat a l’art. 52 de la Llei 26/2006 amb el núm. de la D.G.A. J300GC Concertada Assegurança de Responsabilitat Civil i capacitat financera de conformitat amb allò establert a l’art.27 de la Llei 26/2006

SERVEIS

Oferim un ampli ventall de serveis als propietaris
Comunitats

Comunitats

Administració de comunitats de propietaris
Comunitats

Lloguers

Administració de finques, contractes de lloguers
Comunitats

Advocats

Especialistes en serveis immobiliaris Demana CITA online Consulta gratuïta
Comunitats

Serveis tècnics

Assessorament en reformes, certificats energètics, ITE, cèdules, valoracions
Comunitats

Contractes de lloguer

Formalització i redacció del contracte de lloguer personalitzat

Confia'ns la venda del teu habitatge.

Som la teva garantia!

Porta'ns el teu habitatge* i et regalem la Cèdula d'Habitabilitat i el Certificat Energètic

* Per habitatge en exclusiva, a preu de mercat fixat pels nostres professionals

Altres Cambres a Catalunya

Formem part de

Girona centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
MENU