CAT / ESP

Notari

Funcionari públic autoritzat per donar fe, assessorar i certificar amb la seva signatura els negocis jurídics privats. El notari cobra segons la quantia del document i les tarifes fixades pel Govern i el pot elegir lliurement el sol·licitant entre els que operen a la població de la finca hipotecada o del domicili fiscal del sol·licitant. Es consideren despeses de notaria:

Les que es produeixen per l’atorgament de l’escriptura del préstec hipotecari. Aquests aranzels tenen com a base imposable el que s’anomena “responsabilitat hipotecària”, i sobre aquesta base s’aplica un percentatge de tarifa establert legalment.

L’import dels fluxos utilitzats i de les còpies expedides, que està així mateix establert de manera legal.

SERVICIOS

Ofrecemos un amplio abanico de servicios a los propietarios
Comunitats

Comunidades

Administración de comunidades de propietarios
Comunitats

Alquileres

Administración de fincas, contratos de alquileres
Comunitats

Abogados

Especialistas en servicios inmobiliarios Pide CITA online Consulta gratuita
Comunitats

Servicios técnicos

Asesoramiento en reformas, certificados energéticos, ITE, cédulas, valoraciones
Comunitats

Contratos de alquiler

Formalización y redacción del contrato de alquiler personalizado

Confíanos la venta de tu vivienda.

¡Somos tu garantía!

Tráenos tu vivienda* y te regalamos la Cédula de Habitabilidad y el Certificado Energético

* Por vivienda en exclusiva, a precio de mercado fijado por nuestros profesionales

Otras Cámaras de Cataluña

Formamos parte de

Girona centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
MENU