CAT / ESP

Contractes de lloguer

Propietari

Finca


* no necessari si ja li hem tramitat un contracte de la finca anteriorment


* no necessari si ja li hem tramitat un contracte o ens adjunta document acreditatiu a l'apartat de Documentació


* no necessari si ja li hem tramitat un contracte o ens adjunta document acreditatiu a l'apartat de Documentació

Inventari

FotogràficDetallat per escrit

Llogater(s)

(fins a un màxim de 5)

Avalador No

Avalador No

Avalador No

Avalador No

Avalador No

Contracte


* Recordar: Contracte de vivenda habitual 3 anys

Repercutir despeses de comunitat

No

Repercutir taxa d'escombraries

No

Repercutir contribució IBI

No

Forma de Pagament

En efectiu a l'adreça del propietariTransferència bancària al propietariCàrrec bancari al llogater

IBAN ES34|5678|9012|3456|7890|1234

Vol que li tramitem l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP)?

No

Documentació adicional

Fotocòpia DNI propietari

Fotocòpia DNI llogaters

Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI

Fotocòpia de la cèdula d'habitabilitat

Fotocòpia del certificat efic. energètica

Fotografies per inventari

SERVICIOS

Ofrecemos un amplio abanico de servicios a los propietarios
Comunitats

Comunidades

Administración de comunidades de propietarios
Comunitats

Alquileres

Administración de fincas, contratos de alquileres
Comunitats

Abogados

Especialistas en servicios inmobiliarios Pide CITA online Consulta gratuita
Comunitats

Servicios técnicos

Asesoramiento en reformas, certificados energéticos, ITE, cédulas, valoraciones
Comunitats

Contratos de alquiler

Formalización y redacción del contrato de alquiler personalizado

Confíanos la venta de tu vivienda.

¡Somos tu garantía!

Tráenos tu vivienda* y te regalamos la Cédula de Habitabilidad y el Certificado Energético

* Por vivienda en exclusiva, a precio de mercado fijado por nuestros profesionales

Otras Cámaras de Cataluña

Formamos parte de

Girona centre
Carrer Ciutadans, 12
Tel. 972 200 616
Girona Eixample
Carrer Emili Grahit, 37
Tel. 972 416 413
Figueres
Carrer Nou, 105
Tel. 972 500 821
Olot
Carrer Mulleras, 16
Tel. 972 268 350
Sant Feliu de Guíxols
Passeig dels Guíxols, 27
Tel. 972 321 284
MENU